Verordening Bekostiging Leerlingenvervoer is goed ontvangen

13 mei 2021

In december 2020 is de nieuwe Modelverordening Bekostiging Leerlingenvervoer door de VNG gepubliceerd. Een klein half jaar later is te zien dat deze door gemeenten goed is ontvangen. Gemeenten noemen het nieuwe model 'leesbaarder en completer'.

Veel gemeenten zijn bezig hun eigen verordening analoog aan de modelverordening aan te passen. Een aantal gemeenten hebben hun verordening al door de gemeenteraad laten vaststellen. Het merendeel van de gemeenten kiest er voor om hun nieuwe verordening per 1 januari 2022 in te laten gaan.

Als gevolg van de nieuwe bepaling over het overleg met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en de schoolbesturen in het OOGO, hebben veel gemeenten de handschoen opgepakt om het gesprek met de samenwerkingsverbanden al aan te gaan nog voordat hun verordening wordt vastgesteld. De eerste geluiden zijn dat deze overleggen positief verlopen en dat samenwerkingsverbanden dit initiatief waarderen.

Daarnaast zijn gemeenten zich aan het voorbereiden om vorm en inhoud te geven aan de gesprekken met de ouders en de leerlingen over hun gedane aanvraag. Dit vergt immers formatieve capaciteit en vaardigheden van de consulenten.

Bron: Carolien Aalders Training en Advies in Leerlingenvervoer