Handreiking ‘Verrassend Passend Leerlingenvervoer’ binnenkort gepubliceerd

13 mei 2021

In navolging op de onlangs verschenen nieuwe Modelverordening Bekostiging Leerlingenvervoer komt de VNG binnenkort met een Handreiking ‘Verrassend Passend Leerlingenvervoer’.

De handreiking Verrassend Passend Leerlingenvervoer is een document waarin de VNG met voorbeelden een praktische invulling wil geven aan de koers, die met de modelverordening is ingezet. Die koers houdt in: meer overleg en afstemming met samenwerkingsverbanden en schoolbesturen over beheersbaarheid van vervoerskosten, het dilemma dichtstbijzijnde toegankelijke versus best passende school en informatievoorziening over het leerlingenvervoer aan ouders.

Ouder(s) en leerlingen betrekken
Een andere doelstelling van de verordening is het betrekken van de ouder(s) en de leerling bij de beoordeling van de aanvraag leerlingenvervoer en de zoektocht naar een passende manier van reizen, die zo veel mogelijk uitgaat van de zelfstandigheid van de leerling. Deze koers wordt praktisch weergegeven in een zestal voorbeelden.

Zes voorbeelden

1. Gemeenten en Samenwerkingsverband trekken samen op in ontwikkeling Passend Onderwijs

2. Een oplossing voor het grijze gebied tussen Jeugdwetvervoer en Leerlingenvervoer

3. Een samenwerking tussen gemeenten en een samenwerkingsverband in het verstrekken van informatie over vervoersmogelijkheden aan ouders

4. Leerlingenvervoer en naschoolse opvanglocaties

5. Zelfstandig (leren) reizen opleggen of stimuleren

6. Samenwerkingsverband organiseert symbiose dicht bij huis

De voorbeelden dienen ter inspiratie voor gemeenten om zelf aan de slag te gaan met de nieuwe koers. Ze zijn afgestemd met het hele onderwijsveld.

Bron: Carolien Aalders Training en Advies in Leerlingenvervoer