‘Betrokkenheid medezeggenschap en team voorwaarde bij menukaart NPO’

17 mei 2021

Bron: Nationale Onderwijsgids

Het schoolteam en de medezeggenschapsraad moeten nauw betrokken zijn bij de keuzes uit de menukaart interventies NPO, vindt CNV Onderwijs. Deze menukaart werd afgelopen week door het ministerie van OCW gepresenteerd. Juist de medezeggenschap en het team hebben het beste zicht op dat wat voor de leerlingen nodig is en welke interventies passen bij de school. Zo kan het extra geld dat uit het Nationaal Programma Onderwijs voor de scholen beschikbaar komt ook echt verschil maken in de ontwikkeling van leerlingen – zowel cognitief als sociaal-emotioneel.