Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging vso en praktijkonderwijs

17 mei 2021

Bron: AVS

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, de heer Slob, heeft op 11 mei de Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging voor aanpak jeugdwerkloosheid als gevolg van de coronacrisis gepubliceerd. In verband met de uitbraak van COVID-19 is er in augustus 2020 in totaal € 350 miljoen beschikbaar gekomen voor kwetsbare schoolverlaters. Voor leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en leerlingen op het praktijkonderwijs (pro) is er ook budget beschikbaar gesteld om de arbeidsmarktpositie van een deel van de leerlingen te versterken.