Opvallend weinig klachten over vmbo-examens dit jaar

03 mei 2021

Bron: Nationale Onderwijsgids

Sinds 6 april mogen scholen de eindexamens afnemen in de basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo. Tot nu toe zijn er over de examens, die tot 23 juli afgenomen kunnen worden, nauwelijks klachten binnengekomen bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Dit is opvallend aangezien er door de coronacrisis flink wat beperkingen zijn.