Besluit van 15 april 2021, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB vanwege een tijdelijk ruimere reserveringsregeling voor een uitkering volwasseneneducatie

02 mei 2021

Met de specifieke uitkering volwasseneneducatie, bedoeld voor de uitvoering van een regionaal programma aan opleidingen educatie, kopen instellingen voor volwasseneneducatie cursussen basisvaardigheden (Nederlandse taal, rekenen, digitale vaardigheden) in bij cursusaanbieders. Deze opleidingen staan open voor laaggeletterde volwassenen. In verband met de coronacrisis kunnen instellingen als gevolg van de wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB een groter deel van de toegekende uitkering doorschuiven naar een volgend jaar.

Contactgemeenten ontvangen jaarlijks een specifieke uitkering volwasseneneducatie, bedoeld voor de uitvoering van een regionaal programma aan opleidingen educatie. Met deze uitkering kopen instellingen voor volwasseneneducatie cursussen basisvaardigheden (Nederlandse taal, rekenen, digitale vaardigheden) in bij cursusaanbieders zoals regionale opleidingencentra en private taalscholen. Deze opleidingen staan open voor laaggeletterde volwassenen.

Als gevolg van de coronacrisis hebben cursusaanbieders minder opleidingen educatie aangeboden. De kwetsbare doelgroep voor de opleidingen educatie werd met name in de eerste fase van de crisis moeizaam bereikt via digitaal onderwijs. Daarmee hebben veel gemeenten deze uitkering niet volledig kunnen besteden. Dit jaar is een inhaalslag beoogd. Die zal ook nog nodig zijn in 2022.

Een contactgemeente mag op grond van de huidige regelgeving jaarlijks tot 25% van de toegekende uitkering voor educatie reserveren voor het volgende kalenderjaar. Wat niet is besteed aan opleidingen educatie moet worden terugbetaald. Het doel van dit besluit is om contactgemeenten vanwege de coronacrisis extra ruimte te bieden én het heen en weer schuiven van geld te voorkomen. Met dit wijzigingsbesluit wordt daarom toegestaan dat maximaal 50% van de specifieke uitkering voor educatie voor het jaar 2020 mag worden doorgeschoven naar kalenderjaar 2021. Deze extra financiële ruimte in 2021 kan bijdragen aan het terugdringen van bestaande wachtlijsten. Tevens kunnen hiermee de hogere kosten voor duurder onderwijs worden opgevangen, bijvoorbeeld in kleinere groepen vanwege de anderhalvemeternorm wanneer er fysiek onderwijs wordt verzorgd.

Ditzelfde geldt voor de uitkering voor het jaar 2021, die met dit besluit voor de helft mag worden besteed in 2022, omdat nu reeds voorzienbaar is dat er ook dit jaar nog problemen zullen zijn met het organiseren van opleidingen educatie. En dat dus niet alle middelen kunnen worden besteed in 2021, terwijl er wel onverminderd behoefte aan deze opleidingen blijft bestaan.

Inwerkingtreding: deels 31 december 2020, deels nader te bepalen.

Vindplaats: Staatsblad 2021, 207.