Wijziging van het Besluit Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2021–2022 in verband met de uitbreiding van alle tijdvakken

02 mei 2021

Op 22 juni 2020 zijn de tijdvakken voor 2021–2022 vastgesteld, maar ze zijn dat nu opnieuw in verband met de coronamaatregelen. Hierdoor kunnen de instellingen de examens onder verantwoorde omstandigheden afnemen en kunnen de deelnemers zich ook in deze bijzondere omstandigheden goed voorbereiden.

Bestemd voor:

bevoegde gezagsorganen van instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs.

Datum regeling:

26 april 2021

Kenmerk:

CvTE-21.00526

Informatie Examenloket:

070-7575177

Datum inwerkingtreding:

1 augustus 2021

Geldigheidsduur:

n.v.t.

Juridische grondslag:

Art. 6 lid 3 Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB.

Officiële publicatie:

Staatscourant van 30 april 2021, nr. 22534.

Relatie tot eerdere publicaties:

is een wijziging van het Besluit Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2021–2022 van 22 juni 2020, kenmerk CvTE-20.01232, gepubliceerd in de Staatscourant van 6 juli 2020, nr. 35257, en in Regelingen Onderwijs 2020, nr. 8, p. 98.