Wijziging van de Regeling certificaten middelbaar beroepsonderwijs in verband met het vaststellen van een aantal certificaten in april 2021

02 mei 2021

In de wijzigingsregeling is een nieuwe reeks keuzedelen vastgesteld waarvoor een mbo-instelling een certificaat kan uitreiken aan een student. Ook is een aantal certificaten voor beroepsgerichte onderdelen aan de regeling toegevoegd.

Bestemd voor:

bevoegde gezagsorganen van instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs.

Datum regeling:

22 april 2021

Kenmerk:

MBO-27842320

Informatiecentrum onderwijs:

Ico bvh 070-7575133

Datum inwerkingtreding:

1 mei 2021

Geldigheidsduur:

n.v.t.

Juridische grondslag:

Art. 17c Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB.

Officiƫle publicatie:

Staatscourant van 30 april 2021, nr. 22175.

Relatie tot eerdere publicaties:

is een wijziging van de Regeling certificaten middelbaar beroepsonderwijs van 19 september 2016, kenmerk MBO-930125, gepubliceerd in de Staatscourant van 28 september 2016, nr. 50654, en in Regelingen Onderwijs 2016, nr. 10, p. 90.