Wijziging van de Regeling verwantschapstabel educatieve minor in verband met uitbreiding van de tabel Verwante opleidingen educatieve minor 2020/2021

02 mei 2021

De tabel in de bijlage van de Regeling verwantschap educatieve minor is uitgebreid met een aantal opleidingen.

Onder de werking van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs kan de educatieve minor (30 studiepunten) die binnen bacheloropleidingen wordt verzorgd, ook buiten de bacheloropleiding gevolgd worden. Daardoor kunnen ook doctoraal afgestudeerden aan rechtsvoorgangers van de in de verwantschapstabel genoemde wo-bachelors een educatieve module volgen en daarmee beperkt tweedegraads bevoegd worden.

Bestemd voor:

bevoegde gezagsorganen van scholen voor voortgezet onderwijs.

Datum regeling:

22 april 2021

Kenmerk:

HO /27275784

Informatiecentrum onderwijs:

Ico vo 070-7575122

Datum inwerkingtreding:

1 april 2021

Geldigheidsduur:

n.v.t.

Juridische grondslag:

Art. 33 lid 1c Wet op het voortgezet onderwijs.

Officiële publicatie:

Staatscourant van 30 april 2021, nr. 22178.

Relatie tot eerdere publicaties:

is een wijziging van de Regeling verwantschapstabel educatieve minor van 13 augustus 2010, kenmerk DL/B-2010/220470, gepubliceerd in de Staatscourant van 1 september 2010, nr. 13500, en in Regelingen Onderwijs 2010, nr. 10, p. 28.