Unicef: ‘Maak plan om scholen volledig te openen’

22 april 2021

Bron: VO-raad

Unicef Nederland dringt erop aan dat er ‘op korte termijn een plan komt met een streefdatum en concrete stappen’ om de scholen in het voortgezet onderwijs weer volledig te openen. ‘Wij maken ons grote zorgen over het gebrek aan een plan hiervoor’, zegt Unicef-directeur Laszlo. Ook de VO-raad wil dat alle leerlingen zoveel en zo vaak als verantwoord en veilig is fysiek onderwijs op school krijgen.