Betere kansen voor jongeren

22 april 2021

Bron: Kennisland

Kennisland sluit zich aan bij de Alliantie Kansen voor Jongeren, een netwerk van lokale, regionale en landelijke initiatieven om kansen voor jongeren op stages en werkplekken te bevorderen. Onze missie is vooral dat initiatieven die de kansen voor jongeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt vergroten samen met jongeren worden ontwikkeld.