‘Onderwijsmiljarden moeten ook aan bso en ve besteed worden’

08 april 2021

Bron: Nationale Onderwijsgids

De brancheorganisaties in de kinderopvang willen dat het Nationaal Programma Onderwijs breder getrokken wordt en ook de kinderopvang meeneemt in de plannen. In een brief aan het ministerie van Onderwijs schrijven ze onder andere over de inzet van bso-medewerkers in het onderwijs en de versterking van voorschoolse educatie.