Compensatie personeel voor extra werk eindexamens

29 maart 2021

Bron: AOb

Docenten en ondersteuners die dit jaar extra werk verrichten tijdens de eindexamens, worden hiervoor gecompenseerd. Dat zijn de vakbonden en de VO-raad overeengekomen. Het kabinet heeft geld beschikbaar gesteld om scholen, docenten en ondersteuners voor dat extra werk te compenseren.