Onderhandelingen cao voortgezet onderwijs opgeschort

25 maart 2021

Bron: AOb

De gesprekken voor een nieuwe cao voortgezet onderwijs zijn opgeschort voor onbepaalde tijd. De AOb, de andere bonden en de werkgeversorganisatie VO-raad willen de kabinetsformatie afwachten. Er is meer structureel geld voor het voortgezet onderwijs nodig, volgens AOb-bestuurder Henrik de Moel.