Handreiking Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen: 'Regie pakken, waarom en hoe?'

18 maart 2021

Hoe kun je als gemeente meer samenhang creƫren tussen kinderopvang, primair onderwijs en kindnabije zorg? Daarover gaat de handreiking 'Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen', opgesteld door PACT voor Kindcentra.

Het huidige stelsel van kindvoorzieningen in Nederland is nog behoorlijk versnipperd en complex. Toch vinden onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp elkaar steeds vaker. 'Veel gemeenten zoeken naar mogelijkheden om de ontwikkeling van meer samenhang tussen kinderopvang, primair onderwijs en kindnabije zorg te stimuleren. Dat is geen eenvoudige opgave,' zo opent de handreiking. De handreiking is gemaakt voor en door wethouders en ambtenaren.

Ervaringen en dashboard
Er worden meerdere redenen genoemd die pleiten voor een actief beleid van gemeenten gericht op het optimaliseren van kindvoorzieningen en de samenwerking tussen voorzieningen: de optimale ontwikkeling van kinderen, vergroten van kansengelijkheid, verbinden en inzetten op preventie, efficiƫnter benutten van huisvesting, woonklimaat en ontzorgen van ouders en bedenken van nieuwe oplossingen. De handreiking biedt een samenvatting van ervaringen en een 'dashboard' waarop gemeenten alle knoppen kunnen vinden waaraan zij kunnen draaien om meer samenhang te realiseren in de kindvoorzieningen. Het dashboard bestaat uit twee delen: het waarom en het hoe.

Optimale ontwikkelkansen
Het gaat dus niet om het realiseren van integrale kindcentra als doel op zich. 'Integrale kindcentra zijn een vorm, een middel om het doel te bereiken. Het doel is het bieden van optimale ontwikkelingskansen aan kinderen en dan zijn samenwerking en een bepaalde mate van integratie tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp zeer behulpzaam.'

In februari is de handreiking door de regiegroep Kindcentra 2020 online aangeboden aan Leonard Geluk, de algemeen directeur van de VNG.

Bron: VNG