Gemeente Utrecht werkt aan nieuwe plannen voor doelgroepenvervoer

18 maart 2021

Het doelgroepenvervoer in Utrecht wordt de komende jaren vernieuwd. In de 'Visie Vervoer voor Iedereen' staan de plannen beschreven. Zo wil de stad onder andere werken aan meer samenhang binnen het doelgroepenvervoer.

Door meer samenhang tussen openbaar vervoer en doelgroepenvervoer wil de gemeente Utrecht alle inwoners passend vervoer kunnen bieden. De huidige vormen van doelgroepenvervoer moeten beter op elkaar worden afgestemd.

Stijgende kosten
Ook moet het systeem eenvoudiger en betaalbaar worden en moet de druk op het milieu omlaag. De gemeente streeft ernaar dat de voertuigen van het doelgroepenvervoer in 2025 geen schadelijke stoffen meer uitstoten: zero emissie. De kosten zullen daarmee naar verwachting wel stijgen.

Daarnaast zijn er ook andere ontwikkelingen waardoor de kosten zullen stijgen zoals vergrijzing en het feit dat ouderen langer thuis blijven wonen. Bovendien loopt de bijdrage voor het regiovervoer van provincie Utrecht terug dat betekent dat de gemeentelijke budgetten sinds 2019 verhoogd zijn.

Stappenplan
Voor het aanpassen van het doelgroepenvervoer zijn in 'Visie Vervoer voor Iedereen' een aantal stappen beschreven. Zo is de eerste stap de nieuwe aanbesteding van het sociaal recreatief vervoer - de huidige regiotaxi - per december 2023. Die aanbesteding werd gewonnen door Willemsen-de Koning, die ook het leerlingenvervoer in gemeente Utrecht verzorgt. Het callcenter is gegund aan Munckhof Taxi.

Bron: Taxipro + Provincie Utrecht