Tweede melding staatssteun doelgroepenvervoer

18 maart 2021

Om gemeenten te faciliteren in de steun aan doelgroepenvervoer, heeft het Rijk een tweede gecoördineerde melding van staatssteun gedaan bij de Europese Commissie. Aanleiding waren de landelijke en lokale doorbetalingsafspraken in het doelgroepenvervoer.

De genoemde melding gaat over de periode van 1 juli tot en met 13 oktober 2020. De Europese Commissie heeft begin februari 2020 goedkeuring verleend om voor deze periode compensatie te betalen aan de vervoersbedrijven. Wel gelden er voorwaarden waaronder de steun aan vervoersbedrijven voor het doelgroepenvervoer moet worden verleend. De voorwaarden zijn anders dan tijdens het eerste besluit, aangezien de steun is goedgekeurd onder het Tijdelijk Steunkader (TSK).

Voorwaarden staatssteun
De VNG laat weten: 'De periode waarvoor in het huidige Commissiebesluit goedkeurig is verleend, is van toepassing tot de ingang van striktere overheidsmaatregelen op 14 oktober 2020. Anders dan bij de eerste melding kon de financiering ditmaal niet worden gezien als compensatie voor de directe gevolgen van de COVID-19 uitbraak en de overheidsmaatregelen in reactie daarop. Daarom is een melding gedaan onder het TSK inzake staatssteun. Dit kader is opgesteld om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken en bepaalt de voorwaarden waaronder staatssteun is toegestaan.'

Mogelijk derde melding
Aangezien de overheid vanaf 14 oktober weer meer maatregelen en adviezen in werking stelde die direct gevolgen hadden voor het gebruik van doelgroepenvervoer, zou een goedkeuring van staatssteun vanaf dat moment mogelijk onder een ander regime en met andere voorwaarden kunnen vallen. Het is nog niet duidelijk of hierop kan worden teruggegrepen. Het Rijk en de Europese Commissie overleggen over de mogelijkheden en voorwaarden voor een derde melding van staatssteun voor de periode vanaf 14 oktober.

Bron: VNG