Meer verplichte ureninzet voor VE. Hoe doe je dat?

22 februari 2021

Bron: Kinderopvangtotaal

Om de kwaliteit van de voorschoolse educatie (VE) te verhogen, is een urennorm ingevoerd voor de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers en coaches. Brancheorganisaties BMK, BK en BOinK hebben een handleiding gemaakt met informatie over deze nieuwe norm. Deze geeft antwoord op de vragen: Waar moet je aan denken als je met de urennorm aan de slag gaat? Aan welke eisen moeten de pedagogisch beleidsmedewerkers voldoen? Hoe bereken je het aantal uren precies? En hoe toon je aan dat je aan de urennorm voldoet?