Daling aantal vavo-studenten zorgt voor problemen op mbo-scholen

22 februari 2021

Bron: Nationale Onderwijsgids

Doordat de eindexamens vorig schooljaar werden geschrapt is er nu een flinke daling te zien in de vavo-instroom. Het aantal inschrijvingen voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) daalde van ruim 15.000 naar minder dan 10.000. Dit zorgt voor problemen op mbo-scholen. Zo zijn er scholen, zoals De Leijgraaf in Oss, die vanaf dit schooljaar geen vavo meer aanbieden. Andere scholen hopen dat het aantal inschrijvingen weer zal stijgen en behouden daarom de vavo-opleiding nog wel.