Subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

22 februari 2021

Bron: AVS

Net zoals vorig jaar kunnen scholen aanspraak maken op de subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen. De aanvraagperiode loopt van 20 februari tot eind april. De regeling heeft als doel de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen. Op basis van eerste uitkomsten uit het onderzoek naar de implementatie van de regeling zijn ook wijzigingen in de regeling doorgevoerd.