Eindexamens gaan definitief door

15 februari 2021

Bron: AVS

Zoals in december al aangekondigd, gaan de centrale examens dit jaar door. Behalve twee herkansingen en een extra tijdvak waardoor leerlingen hun examens kunnen spreiden, kunnen leerlingen straks één vak niet mee laten tellen. Dat mag alleen geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde.