Inzet op betere klachtafhandeling en zelfstandig reizen bij leerlingenvervoer

15 februari 2021

Bron: Taxipro

De gemeente Best wil de klachtenafhandeling van het leerlingenvervoer verbeteren en kinderen meer ondersteuning bieden bij het zelfstandig reizen. Dat gebeurt naar aanleiding van de uitkomsten van een enquĂȘte, onder ouders en verzorgers, die werd uitgezet omdat er met ingang van schooljaar 2020-2021 aangepaste regels gelden. De gemeente wilde nagaan wat daarvan de invloed is geweest op de kwaliteit van het aanvraagproces en andere aspecten.