Tweede Kamer spreekt zich uit: dicht de loonkloof tussen po en vo

08 februari 2021

Bron: PO-raad

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om de loonkloof tussen het personeel van primair- en voortgezet onderwijs te dichten. Naast initiatiefnemers SP, GroenLinks, Partij voor de Arbeid en de Partij voor de Dieren, stemden ook coalitiepartners D66 en de ChristenUnie in. De PO-Raad pleit voor één Wet op het funderend onderwijs, waarin de overgangen tussen po en vo veel soepeler verlopen. Eén cao voor het funderend onderwijs zou het sluitstuk van deze ontwikkeling moeten zijn.