'De achterkant van het onderwijs' over thuiszittersproblematiek

11 januari 2021

Bron: Pedagogiek

Wanneer een kind thuis komt te zitten van school, start voor het kind en de ouders soms een jarenlange zoektocht naar oorzaak en oplossing. Er is vaak hulp op de weg die afgelegd wordt, maar op sommige momenten kan het ook voelen alsof je wordt tegengewerkt. Diagnoses en de daarbij behorende ‘etiketjes’ openen deuren die anders gesloten blijven. In De achterkant van het onderwijs wordt de thuiszittersproblematiek in kaart gebracht en vervolgens van verschillende kanten belicht.