Neusverkouden kinderen nog steeds welkom in de noodopvang

07 januari 2021

Bron: Kinderopvangtotaal

Kinderen met een neusverkoudheid mogen nog steeds naar de noodopvang als zij geen koorts hebben. Dat geldt zowel voor de kinderopvang als voor het basisonderwijs en de bso. Oudervereniging BOinK heeft navraag gedaan bij het ministerie van SZW omdat hier onduidelijkheid over was ontstaan.