Subsidie voor ventilatie januari 2021 beschikbaar

07 januari 2021

Bron: AVS

Op 4 januari 2021 opent het loket voor de subsidieregeling Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS). Tussen 4 januari en 30 juni 2021 kunnen scholen via de gemeente een subsidieaanvraag indienen op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Gemeenten vragen deze regeling aan voor het verbeteren van het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs. Voor deze regeling is in totaal 100 miljoen euro beschikbaar.