‘Het hbo kijkt neer op het mbo, en dat is zonde’

07 januari 2021

Bron: ScienceGuide

Na veertig jaar actief te zijn geweest in bestuursfuncties binnen het beroepsonderwijs, nam Ineke Delies onlangs afscheid van haar dubbel-lectoraat bij NHL Stenden Hogeschool en het ROC Alfa-college. Ze weet dat de regio gebaat is bij saamhorigheid en vloeibare grenzen binnen het beroepsonderwijs, maar heeft de kloof tussen hbo en mbo alleen maar zien groeien.