Lichtere verantwoording voor subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

04 januari 2021

Bron: VO-raad

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om aangevraagde subsidie voor inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 te verantwoorden onder het lichtere verantwoordingsregime (Model G, onderdeel 1, van de jaarverslaglegging). Dit geldt voor de subsidie die in verschillende tijdvakken in 2020 kon worden aangevraagd.