Wijziging Wms op 1 januari 2021

04 januari 2021

Bron: WMS

Op 1 januari 2021 is de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) gewijzigd door de inwerkingtreding van de Wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs. De wijzigingen van de Wms zijn vooral technische wijzigingen. Een inhoudelijke wijziging is dat de benoeming van een bestuurder in een samenwerkingsverband in lijn wordt gebracht met de procedure voor benoeming van het bevoegd gezag van een school.