Wijzingen sectoren onderwijs en cultuur per 1-1-2021

31 december 2020

Bron: Rijksoverheid

In 2021 gaat een aantal wijzigingen in voor de sectoren onderwijs en cultuur. In dit artikel staan de belangrijkste veranderingen. Het gaat om de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen; Nieuwe invulling prestatiebox vo: strategisch personeelsbeleid, begeleiding en thuiszitters; Beleidsregel verstrekking licentie dans- en muziekonderwijs basisonderwijs; Subsidie reiskostenregeling leerlingen dans- en muziekonderwijs basisscholen en andere (subsidie)regelingen.