100 miljoen euro subsidie voor verbeteren ventilatie op scholen

14 december 2020

Bron: VNG

De subsidieregeling voor ventilatie op scholen (SUVIS) is gepubliceerd in de Staatscourant. Met deze regeling stelt het Rijk 100 miljoen beschikbaar voor het verbeteren van de ventilatie in schoolgebouwen. Dit bedrag maakt deel uit van de 360 miljoen euro die minister Slob eerder ter beschikking stelde. Via de SUVIS-regeling financiert het Rijk maximaal 30 procent van de totale kosten voor het verbeteren van de ventilatie. Voor de overige 70 procent is in principe de gebouweigenaar verantwoordelijk. Gemeenten en schoolbesturen kunnen in goed overleg bekijken hoe deze investering gedaan kan worden. Alleen gemeenten kunnen een aanvraag indienen.