Patiënten willen duidelijke normen voor zittend ziekenvervoer

10 december 2020

Bron: Taxipro

Verschillende patiëntenorganisaties hebben bij vervoerders en zorgverzekeraars een concept aangeboden voor een normenkader voor zittend ziekenvervoer. De leden van deze organisaties hebben behoefte aan duidelijkheid over de normen waar dat vervoer aan zou moeten voldoen. Begin volgend jaar moeten daar concrete afspraken over gemaakt worden.