Overgangstermijn Code VVR verlengd tot 31 december 2021

30 november 2020

Bron: Taxipro

De overgangsregeling van de Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (VVR) is vanwege de coronacrisis verlengd tot 31 december 2021. Het is de tweede keer dat de huidige omstandigheden voor zo’n verlenging zorgen, in 2019 werd daar om andere redenen ook al eens voor gekozen.