Slob en Blokhuis informeren Kamer over voortgang maatregelen onderwijs-zorg

19 november 2020

Ingrado

Met een brief over de voortgang van de landelijke maatregelen om onderwijs en zorg beter met elkaar te verbinden, informeren minister Slob en staatssecretaris Blokhuis de Tweede Kamer. In november 2018 hebben zij de Tweede Kamer ingelicht over de maatregelen om het professionals makkelijker te maken om combinaties van onderwijs en zorg te bieden aan kinderen die dat nodig hebben.