Onderwijs in Nederland nog niet voor iedereen toegankelijk

09 november 2020

Bron: VO-raad

Wat betekent het recht op onderwijs voor mensen met een beperking? Het College voor de Rechten van de Mens heeft hier onderzoek naar gedaan en een advies geschreven voor de overheid. In het advies ‘Het recht op onderwijs in het VN-verdrag handicap’, dat minister Slob 11 november ontvangt, staat dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft om te werken aan een inclusief onderwijssysteem.