Topsportkinderen kunnen vanaf 1 januari op iedere school passend onderwijs krijgen. Maar is dat winst?

15 oktober 2020

Bron: Trouw

Sporttalenten kunnen straks op elke school passend onderwijs krijgen. Experts vrezen voor de kwaliteit. Kinderen met een topsportstatus kunnen voortaan op iedere middelbare school om een aangepast lesprogramma vragen. Deze week is er een pilot van start gegaan. Stichting Loot, de uitvoerende instantie, is bezorgd. “Ik vrees voor de kwaliteit van het onderwijs dat deze kinderen volgen”, zegt landelijk Loot-coördinator Tom de Groen.