Hogescholen en universiteiten krijgen extra geld van het kabinet

17 september 2020

Bron: ScienceGuide

Ondanks de zware economische crisis bezuinigt het kabinet niet op het hoger onderwijs. Integendeel: door de toegenomen studentenaantallen stijgt ook dit jaar weer het bedrag per student. Ieder jaar zijn er meer studenten in het hoger onderwijs dan verwacht, zo ook dit jaar. Dit betekent dat OCW meer geld moet overmaken aan instellingen dan verwacht, wat potentieel een gat slaat op de begroting. Dit jaar is dat zo’n 180 miljoen euro. Het gat op de begroting van OCW wordt in het geheel gecompenseerd door de minister van Financiën Wopke Hoekstra.