De kwetsbare kinderen worden het hardst geraakt door het lerarentekort

16 september 2020

Meer studenten naar het speciaal onderwijs, meer diversiteit in teams en het intensiveren van de samenwerking tussen opleidingen en werkveld. Over deze oplossingsrichtingen gingen de deelnemers aan de werksessie aanpak lerarentekort (V)SO met elkaar in gesprek. Broodnodig, want het lerarentekort slaat ook in het speciaal onderwijs genadeloos hard toe.

Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, opende de bijeenkomst en heette de circa 60 deelnemers welkom. 'Het lerarentekort zet het onderwijs enorm onder druk. En dit terwijl juist de leerlingen uit het speciaal onderwijs de meeste behoefte hebben aan een continu en goed onderwijsproces. Vanuit de PO-Raad willen wij dan ook graag met jullie in gesprek. Om het onderling uitwisselen van kennis en ervaringen te faciliteren, maar ook om input op te halen die wij mee kunnen nemen in onze plannen en de lobby richting de politiek.'

Samen sterk voor de klas

Aansluitend vertelde Merel van Vroonhoven, onafhankelijk aanjager aanpak lerarentekort, over de aanbevelingen uit het rapport ‘Samen sterk voor de klas’. Ook deelde ze haar gedachten over een wereld waar ‘succesvol zijn’ de norm is en het gebrek aan aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving. Ze refereerde aan haar zoon die tien jaar geleden de diagnose autisme kreeg en net zijn havo diploma heeft behaald: 'hij heeft zich kunnen ontwikkelen dankzij de hulp en ondersteuning van enthousiaste en bevlogen mensen op school, die in hem geloofden en hem niet afschreven. Ik wil voor andere kinderen betekenen wat die leraren voor mijn zoon betekend hebben.' Van Vroonhoven sloot haar keynote af: 'Er is een hele generatie die geraakt wordt door het lerarentekort, maar de kwetsbare kinderen worden nog harder geraakt. Het speciaal onderwijs verdient meer nadruk en een hogere plek op de agenda.'

In gesprek over oplossingsrichtingen

Deelnemers gingen aan de hand van drie pitches met elkaar in gesprek over oplossingsrichtingen. Zo introduceerde Mariska de Peuter de nieuwe opleiding leraar & jeugdprofessional van de Hanze Hogeschool. In deze opleiding behalen studenten hun lesbevoegdheid en is er speciale aandacht voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. En dat is belangrijk volgens De Peuter: 'Diverse onderzoeken laten zien dat de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulpverlening nog niet vanzelfsprekend is. Belangrijke randvoorwaarden voor een goede verbinding zijn het kennen van elkaars werkveld, communicatie, gebruikmaken van elkaars werkwijze. Een opleiding waarin jeugdhulp en onderwijs geïntegreerd worden aangeboden maakt het makkelijker om deze werelden op elkaar aan te laten sluiten.' Ook refereerde De Peuter aan een onderzoek waaruit blijkt dat het verbreden van de pabo met jeugdhulpverlening door een grote groep studenten aantrekkelijk bevonden wordt.

Bron: PO-Raad