Branchepartijen: ‘Sluiting van groepen dreigt in kinderopvang’

17 september 2020

De Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang en de Brancheorganisatie Kinderopvang waarschuwen voor dreigende sluiting van groepen in de kinderopvang. Uit een enquête blijkt dat groepen kinderen in de kinderopvang op zeer korte termijn naar huis gestuurd kunnen worden, met alle gevolgen voor werkend Nederland van dien.

Uit de enquête van de brancheorganisaties blijkt dat één op de drie ondernemers meer dan 10 procent van hun medewerkers op dit moment niet kan inzetten op de groep. Datzelfde percentage geldt voor de gastouders. Het water staat de ondernemers aan de lippen en een sluiting lijkt onvermijdelijk te worden.

Domino-effect

De problemen zijn inmiddels bekend: verkouden medewerkers moeten soms bijna een week wachten op een coronatest en uitslag en zitten dagenlang thuis. Gevolg is dat kinderopvanghouders hun planningen niet meer rondkrijgen en bang zijn groepen te moeten sluiten. Een domino-effect, want daarmee worden tientallen ouders geraakt. Als zij thuis komen te zitten met hun kind heeft dat grote gevolgen voor werkend Nederland. Zorgpersoneel en ouders werkzaam in andere vitale sectoren kunnen dan immers ook niet aan het werk.


De tijd dat medewerkers thuis wachten op het afnemen en de uitslag van een coronatest verschilt, maar het merendeel van de ondernemers geeft aan dat medewerkers vier tot vijf dagen niet ingezet kunnen worden. Tel dat op bij het al bestaande en structurele personeelstekort in de kinderopvang en het is duidelijk dat de kans op het naar huis sturen van groepen groot is. Uiteraard willen kinderopvangorganisaties dit voorkomen, maar het dreigt nu onvermijdelijk te worden.

‘De rek is er uit’

Daarnaast nemen medewerkers die meer kunnen werken diensten over en wordt iedereen die binnen de organisatie geschikt is om op een groep te werken, ingezet. Iets wat de kwaliteit van de kinderopvang niet ten goede komt, aldus de brancheorganisaties. Het is het beste voor kinderen als zij vertrouwde gezichten zien en stabiliteit geboden wordt. Desondanks geven ondernemers aan dat ‘de rek er aan alle kanten uit is’.

De kinderopvangbranche heeft daarom opgeroepen medewerkers in de kinderopvang voorrang te geven in het testbeleid. De branche heeft behoefte aan ruimte binnen de bestaande regels en protocollen. Zij vraagt de overheid ook in het toezicht rekening te houden met de huidige situatie. Hier is tot nu toe nog geen gehoor aan gegeven.

Bron: Kinderopvangtotaal + Brancheorganisatie Kinderopvang + Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang