Expertisecentrum wil wetenschap toepassen in de praktijk

17 september 2020

Het Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang kwam begin dit jaar in de plaats van het Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK). Die laatste moest met steun van het ministerie van SZW een kwaliteitsimpuls geven aan de kinderopvang. Hoe staat het er nu voor?

Initiatiefnemer Yvette Vervoort, toenmalig directeur van BKK, maakte een plan voor het Expertisecentrum Kinderopvang op basis van input uit de sector zelf. Zij kreeg onder andere terug dat vertegenwoordigers van de branche moeite ervaren om het wetenschappelijk onderzoek bij te houden en naar de praktijk te vertalen.

Het Expertisecentrum wil daar meerwaarde toevoegen door relevant onderzoek te verzamelen en toegankelijk te maken. Niet alleen in de vorm van een opsomming en samenvatting, maar echt zoeken naar wetenschappelijke inzichten die bijdragen aan een betere pedagogische kwaliteit in de praktijk. Op deze manier hoeft niet iedereen het wiel uit te vinden, aldus Vervoort.

Praktijkvoorbeelden

In een interview met Kinderopvangtotaal noemt ze vervolgens een voorbeeld van een eetmoment. ‘Iedere pedagogisch professional herkent dat daarbij lastige vragen spelen. Moeten de kinderen de korstjes opeten? Moet iedereen op dezelfde tijd klaar zijn? Gebruik je hoog of laag meubilair? Op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten bieden we een onderbouwd verhaal. Daar heb je veel aan.’

Financiering en abonnementen

Het Expertisecentrum wordt voor een deel gefinancierd met gelden die nog over waren van het Bureau Kwaliteit Kinderopvang. Daarnaast is er een nieuwe subsidie van het ministerie van SZW en steun van enkele kinderopvangorganisaties in de vorm van financiën en menskracht. De komende tijd wil Vervoort de financiering voor de komende jaren zeker stellen. Het liefst ziet zij een aantal vaste inkomstenbronnen en wellicht een abonnementsstructuur.

Bron: Kinderopvangtotaal