Maximumaantal ontwikkeladviezen al bereikt, meer geld in 2021

17 september 2020

Het kabinet stelde dit jaar kosteloze ontwikkeladviezen beschikbaar via de regeling NL Leert Door. Vanaf 1 augustus kon een kortdurend traject worden aangevraagd bij een loopbaanadviseur om zicht te krijgen op de persoonlijke arbeidsmarktkansen in deze recessie. Inmiddels is – veel sneller dan voorzien – het maximumaantal inschrijvingen bereikt.

De 22.000 mensen die zich registreerden gaan dit najaar een ontwikkeladviestraject volgen. Hiermee is voor de overheid de grens bereikt. Dit heeft te maken met de maximale uitvoeringscapaciteit van de organisatie die verantwoordelijk is voor het uitkeren van de subsidie. Kosteloos ontwikkeladvies aanvragen bij een loopbaanadviseur is nu dus niet meer mogelijk.

Andere kanalen

De enorme behoefte aan ontwikkeladviezen overtreft de verwachtingen, laat Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees weten. β€œHet blijkt dat veel mensen het fijn vinden als iemand met hen meedenkt over hun mogelijkheden op de huidige, veranderende arbeidsmarkt. En ik ben blij dat we ruim 20.000 mensen die hulp kunnen bieden. Maar ik snap dat anderen misschien teleurgesteld zijn. Ik hoop dat zij via andere kanalen in aanraking kunnen komen met een adviestraject. Bovendien stelt het kabinet extra budget voor ontwikkeladviezen in 2021 beschikbaar,” zegt hij tegen Kinderopvang Werkt, platform van arbeidsmarktfonds FCB.

Ontwikkeladviezen en scholing

Het kabinet heeft in totaal 50 miljoen euro uitgetrokken voor NL Leert Door, waarvan 14 miljoen voor ontwikkeladviezen. Het doel van dit crisisprogramma is om werkenden en werkzoekenden te helpen zich voor te bereiden op veranderingen op de arbeidsmarkt. De overheid financiert zowel ontwikkeladviezen als kosteloze online scholing. De eerste opleidingen en cursussen komen waarschijnlijk deze winter beschikbaar.

Meer geld in 2021

Het is de bedoeling dat er in 2021 extra geld beschikbaar komt om mensen te helpen bij het aanpassen aan de veranderende arbeidsmarkt in de vorm van onder meer scholing en ontwikkeladviezen. Dit werd bekend bij de presentatie van het steun- en herstelpakket begin september.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid