‘Vervoer door vrijwilligers kan doelgroepenvervoer niet vervangen’

17 september 2020

Vrijwilligers achter het stuur bij het vervoer van ouderen en mensen met een beperking. In veel gemeenten ontstaan dit soort initiatieven binnen het doelgroepenvervoer. Het kan inderdaad als aanvulling fungeren, maar is zeker geen volwaardig alternatief. Dat stelt de Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer (RAD) regio Arnhem-Nijmegen in het jaarverslag over 2019.

Niet alleen in de regio Arnhem-Nijmegen ontstaan initiatieven met vrijwilligersvervoer, het is een landelijke trend. Wat de RAD betreft zijn dit soort systemen een aanvulling als het gaat om het doen van een boodschap of andere korte verplaatsingen, maar mag het de functie van het doelgroepenvervoer niet overnemen. Toch lijken veel gemeenten daar vaak vanuit bezuinigingsoverwegingen wel op af te stevenen. De RAD meent dat dit in strijd is met het VN-verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een handicap.

Professioneel en kundig vervoer

Natuurlijk zijn de bedoelingen van de vrijwilligers goed, maar 'Voor mensen met een beperking is het uitermate belangrijk dat het vervoer professioneel en deskundig wordt uitgevoerd: rolstoelen moeten correct worden vastgezet, de begeleiding bij het instappen moet deskundig gebeuren, de veiligheidsregels moeten worden nageleefd.'

De RAD maakt zich zorgen over situaties waarbij provincies serieus overwegen om het doelgroepenvervoer structureel door vrijwilligers te laten uitvoeren. Er wordt dan ook gewerkt aan een landelijk overzicht van alle initiatieven met vervoer door vrijwilligers.

Koppeling aanvullend openbaar vervoer behouden

Daarnaast wil de adviesraad de coronacrisis aangrijpen om belangrijke lessen te leren ten aanzien van het doelgroepenvervoer. Deze moet volgens de RAD ook de koppeling met het aanvullend openbaar vervoer behouden. In de provincie Gelderland zijn daar in elk geval genoeg aanknopingspunten voor. De RAD is tevreden over de betrokkenheid bij de nieuwe aanbesteding van het doelgroepenvervoer in regio Arnhem-Nijmegen.

Bron: Taxipro