Tijdelijk een taxi in plaats van de buurtbus

17 september 2020

Taxibusjes in plaats van buurtbussen. In sommige Nederlandse regio’s is het een tijdelijke oplossing voor de buurtbussen die vanwege corona niet rijden. Zo rijdt in een deel van Noord-Holland sinds 1 september de Buurtbus-taxi en in vijf Brabantse regio’s maakt men gebruik van de Taxbus.

Buurtbussen vallen weliswaar onder personenvervoer maar hebben wel een uitzonderingspositie. De chauffeurs zijn vaak vrijwilligers van wat oudere leeftijd waardoor zij, als het gaat om coronabesmetting, bij de risicogroep horen. Daarnaast is er meer onderzoek nodig om te bepalen welke maatregelen er nodig zijn om te zorgen voor veilig vervoer met de buurtbus.

Tijdelijke Buurtbus-Taxi

Toch voorzien de buurtbussen wel in een behoefte, reden waarom sommige regio’s naar tijdelijke alternatieven hebben gezocht. De zogenoemde Buurtbus-taxi in Noord-Holland en Haarlem-IJmond rijdt in opdracht van Connexxion. Deze maakt gebruik van het bestaande halte-netwerk en men betaalt 4 euro per persoon per rit. Wie meerijdt in een taxivoertuig is verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen. Zodra de normale buurtbussen weer gaan rijden, vervalt vanzelfsprekend de Buurtbus-taxi.

Tijdelijke Taxbus

In achttien gemeenten in Noord-Brabant rijdt normaliter het collectief vraagafhankelijk vervoer, uitgevoerd door Alptax, Connexxion en Van der Wijst. En hoewel het regiotaxivervoer in het zuidoosten door de coronacrisis bijna helemaal stil kwam te liggen, komt dat nu weer langzaam op gang. Terug op het oude niveau is het busvervoer nog niet, vooral door het wegvallen van de buurtbussen. Mensen kunnen daarom in elk geval tot 1 oktober reizen met de Taxbus. Zij betalen hiervoor het gebruikelijke wmo-tarief.

Bron: Taxipro