KNV: kabinet onderschat noodzaak doorbetalen weggevallen vervoer

17 september 2020

Moeten contractvervoerders worden doorbetaald voor werk dat door de coronacrisis is weggevallen? Volgens brancheorganisatie KNV is dat voor veel bedrijven nog steeds bittere noodzaak, maar minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid stelt dat het niet nodig is om alle opdrachtgevers in het zorgvervoer de rest van het jaar standaard 80 procent van de vaste kosten voor dat vervoer te vergoeden.

Veel zorgvervoer wordt inmiddels weer uitgevoerd en daarmee betaald, zegt De Jonge. Hij adviseert om op gemeentelijk niveau te bekijken of er maatwerk nodig is om de continuïteit van het vervoer te garanderen. De leden van KNV merken echter dat maatwerk in de praktijk nog niet of heel moeizaam tot stand komt.

‘Situatie wordt onderschat’

De brancheorganisatie is van mening dat het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de situatie flink onderschatten. Het Wmo-vervoer is nog maar 40 procent van wat het normaal zou zijn en het Valysvervoer 60 procent. Als het doorbetalen van 80 procent van het weggevallen vervoer stopt, heeft dat enorme consequenties. KNV blijft er dus bij: het vervoer dat wel plaatsvindt, is veel minder dan voorheen en daardoor ook duurder dan normaal. Deze meerkosten zijn door gemeenten en zorgverzekeraars nog niet gecompenseerd.

Samen met vakbonden FNV en CNV wil KNV duidelijk maken dat het leed nog niet geleden is. De brancheorganisatie wil weer in gesprek over de situatie nu en de (nabije) toekomst. Dat er zeker nog ondersteuning nodig is, staat volgens de brancheorganisatie buiten kijf. Dit om faillissementen te voorkomen en de hogere kosten door een lagere bezetting te betalen, maar ook om ervoor te zorgen dat de betaling van de vaste kosten van het weggevallen vervoer langzaam en gefaseerd kan worden afgebouwd. Samen met de vakbonden blijft KNV daar dan ook werk van maken.

Bron: Taxipro + KNV