Paul Rosenmöller: ‘Regel de bekostiging van schoollaptops- en tablets’

14 september 2020

Bron: VO-raad

‘Dit moet nu eens geregeld worden’. Aldus VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller in een artikel in de Volkskrant van 9 september over de bekostiging van schoollaptops- en tablets. Deze devices worden volgens de wet nog steeds gezien als informatiedragers in plaats van als leermiddelen die nodig zijn voor het onderwijs. Scholen krijgen er daarom vanuit het Rijk geen bekostiging voor (zoals bij schoolboeken wel het geval is), en zien zich daardoor vaak gedwongen om ouders te vragen zelf een device aan te schaffen voor hun kind(eren). Dit leidt tot digitale kansenongelijkheid.