Kamer dient motie in over Lerarenbeurs

14 september 2020

Bron: VO-raad

D66, CDA, GroenLinks, SP en PvdA dienden een motie in waarin de minister wordt gevraagd voor 1 oktober met voorstellen te komen om de Lerarenbeurs alsnog toe te kennen aan leraren die nu geen Lerarenbeurs krijgen. Dat bleek na het debat hierover op 10 september 2020. Deze zomer zijn 829 aanvragen vanuit het vo voor de Lerarenbeurs afgewezen.