Vragenlijst Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen staat online

10 september 2020

Bron: VO-raad

Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) heeft een vragenlijst uitgezet onder schoolbesturen. Doel is om een landelijk beeld te krijgen van de stand van zaken rondom ventilatie in schoolgebouwen. Schoolbesturen hebben een e-mail ontvangen met een link naar de vragenlijst. Zij kunnen deze tot en met maandag 21 september invullen.