Frictie in coalitie tijdens onderwijsdebat over coronacrisis en ventilatie

07 september 2020

Bron: Nationale Onderwijsgids

Tijdens een debat over coronamaatregelen op scholen is D66 in de clinch geraakt met de andere coalitiepartijen. Het betoog van Paul van Meenen (D66) stuitte al vroeg in het debat op weerstand. Om de ventilatie in scholen op orde te krijgen, moeten schoolbesturen de richtlijnen in het bouwbesluit volgen. Er is ook een commissie opgericht die zich bezighoudt met ventilatie op scholen. Van Meenen vindt dit te weinig. Ook is er volgens hem niet duidelijk of mondkapjes nu wel of niet gedragen dienen te worden.