Nieuw informatiedocument voor opstellen van schoolbegroting

07 september 2020

Bron: VO-raad

De VO-raad heeft het initiatief genomen voor een informatiedocument bij het opstellen van een schoolbegroting. Het document is in overleg met het ministerie van OCW opgesteld. Het document brengt scholen op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de bekostiging en de bijbehorende regelgeving in het voortgezet onderwijs.