Regeling cultuureducatie zet in op vergroten van gelijke kansen voor leerlingen

27 augustus 2020

Bron: Gelijke Kansen

De komende vier jaar wordt er met de ondersteuningsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 voor de derde keer geïnvesteerd in cultuureducatie voor alle kinderen in Nederland met extra ruimte voor gelijke kansen. Scholen die hiervoor samenwerken met gemeenten en culture instellingen kunnen tot en met 2 november 2020 een aanvraag indienen.